BARQUETTES À MENU

08305 - BARQUETTE MENU / SOUPE 250 ML

1 X 450 PCS
Art. Nr. 08305
08303 - BARQUETTE MENU / SOUPE 500 ML

1 X 450 PCS
Art. Nr. 08303
08304 - BARQUETTE MENU / SOUPE 700 ML

1 X 450 PCS
Art. Nr. 08304
08173 - BARQUETTE MODELE C
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 08173
08284 - BARQUETTE SALADE / FRUITS

1 X 300 PCS
Art. Nr. 08284
08286 - BARQUETTE SALADE / FRUITS

1 X 300 PCS
Art. Nr. 08286
08160 - BARQUETTE TYP A
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 08160
08193 - BARQUETTE TYP A COUVERCLE
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 08193
08161 - BARQUETTE TYP A COUVERCLE MEDIUM
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 08161
08162 - BARQUETTE TYP B
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 08162
08163 - BARQUETTE TYP B COUVERCLE
MANI
1 X 400 PCS
Art. Nr. 08163
08168 - BARQUETTE TYP E
MANI
1 X 600 PCS
Art. Nr. 08168
08170 - BOL POUR NOUILLES DONBURI

1 X 300 PCS
Art. Nr. 08170
08154 - BOL POUR SAUCE SOJA

1 X 6' 000 PCS
Art. Nr. 08154
08172 - COUVERCLE MODELE C

1 X 400 PCS
Art. Nr. 08172
08171 - COUVERCLE POUR BOL NUILLES DONBURI

1 X 300 PCS
Art. Nr. 08171
08130 - PLATEAU POUR SUSHI BENTO

1 X 300 PCS
Art. Nr. 08130
08152 - SAUCE CUP 1.5 OZ

1 X 500 PCS
Art. Nr. 08152
08147 - TAKE AWAY BOX

1 X 300 PCS
Art. Nr. 08147
08140 - TAKE AWAY BOX 500 ML

1 X 300 PCS
Art. Nr. 08140
08141 - TAKE AWAY BOX 650 ML

1 X 300 PCS
Art. Nr. 08141
08142 - TAKE AWAY BOX 750 ML

1 X 300 PCS
Art. Nr. 08142